Ph-waarde meten

Om uw gezondheid in stand te houden gebruikt ons lichaam tal van regelsystemen. Het zuur-base systeem is een belangrijk element. U kunt een onbalans in het zuur-base evenwicht bij benadering redelijk eenvoudig meten met behulp van pH-test strips. Het lichaam staat continu bloot aan verzurende factoren, het kan daarom handig zijn de pH-waarde van de urine regelmatig te meten.

 

Bij de eerste meting bepaalt u de beginwaarde. Volg daarna de voortgang van de zuurgraad van uw lichaam door iedere twee weken de meting te herhalen.

 

Meting via de urine

Bepaal een doorsnee testdag en drink in de avond voorafgaand aan de testdag na 20.00 uur alleen water. Meet op de testdag de zuurgraad van uw urine drie keer. Begin met de ochtendurine, dit is de eerste urine vanaf 06.00 uur in de ochtend. Dompel een pH-test stripje één seconde in de ochtendurine. Het is belangrijk om de meting zo snel mogelijk te doen, omdat een reactie met koolstofdioxide (CO2) uit de lucht de zuurgraad van de urine kan beïnvloeden. Vergelijk daarna de kleuren van het stripje met het kleurenkaartje op het doosje om de pH-waarde vast te stellen.

 

Om een reëel beeld over de zuurgraad van uw lichaam te krijgen zijn er minimaal drie aaneengesloten testdagen nodig. Wij adviseren u de testdag te beginnen met het meten van de ochtendurine en dan in de loop van de middag en aan het begin van de avond de meting nogmaals uit te voeren. Door de gemeten pH-waarden te noteren, kunt u de gemiddelde dagwaarden berekenen door de drie metingen op te tellen en te delen door drie. Na de drie testdagen telt u nu de drie gemiddelde dagwaarden op en deelt deze weer door drie. U heeft nu de gemiddelde pH-waarde van drie opeenvolgende testdagen. De metingen van uw ochtendurine zullen vaak het zuurst zijn, omdat het lichaam tijdens de nacht veel zure afvalstoffen verwerkt.

 

De uitkomst van de gemiddelde pH-waarde van drie opeenvolgende testdagen kunt u nu als volgt interpreteren:

 

  • Gemiddelde pH-waarde tussen 6.5 en 7.0 = geen significante verzuring
  • Gemiddelde pH-waarde tussen 5.5 en 6.5 = middelmatige verzuring
  • Gemiddelde pH-waarde tussen 4.5 en 5.5 = hoge mate van verzuring